Det er en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne fra alle partiene i kommunestyret som har kommet til enighet om et forslag om nye godtgjørelser for politikerne i Skaun.

Der foreslår de å øke godtgjørelsen til ordfører Jon P. Husby (Sp) fra 85 prosent av stortingslønn, til 90 prosent. Det vil i så fall gi ordføreren en årslønn på 816.235 kroner, noe som utgjør en økning på 45.346 kroner eller 5,88 prosent fra i fjor.

Les også: Utsetter vedtak om brannstasjon

Les også: Denne gården er lagt ut for salg

Får fem prosent

Justeringen vil også gi tilsvarende lønnsøkning for varaordfører Asbjørn Leraand, som har 25 prosent av ordførerens lønn. Han vil dermed få en årlig godtgjørelse på 204.059 kroner hvis forslaget blir vedtatt neste uke.

Utvalget foreslår videre at medlemmer i formannskapet (unntatt ordfører og varaordfører) får en fast årlig godtgjørelse på fem prosent av ordførerens lønn. Det samme vil lederne for plan- og miljøutvalget og helse, oppvekst og kulturutvalget få.

«Beskjedent nivå»

Asbjørn Leraand (Ap) har ledet utvalget som har foreslått de nye godtgjørelsene. Han sier det nå er rom for en slik økning, og viser til at nabokommuner har ordførerlønninger som er 100 prosent av stortingslønn.

- Av naturlige årsaker, med dårlig kommuneøkonomi, så har ikke godtgjørelsene vært justert siden 2008. Ser vi rundt oss i vårt område, så har nivået i Skaun vært beskjedent. Samtidig er Skaun en kommune i sterk vekst, og arbeidsoppgavene følger deretter, sier Leraand.

Mange møter

Han viser også til at godtgjørelsen for varaordfører ligger betydelig høyere enn 25 prosent i andre kommuner i regionen.

- Vi har sett hen til det totale ansvaret som ligger til politikerne. Det har egentlig vært lite synliggjort hva aktiv deltagelse i lokaldemokratiet for kommunepolitikerne egentlig består av, sier Leraand.

Han mener de som stiller opp gjør en god jobb.

- Egentlig skulle man hatt en oversikt over hvor mye møteaktivitet som deltakelse i politikken egentlig fører med seg. De som stiller opp og tar sin tørn gjør en god jobb, og de bør få en skikkelig godtgjørelse, sier Leraand.

To prosent på gulvet

Leder for Fagforbundet i Skaun, Heidi Olsen, blir overrasket når hun hører om forslaget til kommunestyret. Hun har over 300 medlemmer i kommunen, som i det sentrale oppgjøret fikk en lønnsøkning på to prosent. Samtidig er hun nå i ferd med å forberede de lokale forhandlingene som starter til høsten, men ser ikke for seg at lønnsøkningen til politikerne vil gi noen effekt på oppgjøret.

- Man kunne jo ønske at det var et samsvar. Vi unner hverandre en god lønnsvekst, men man skal passe på å ivareta de som er på gulvet. Det er våre medlemmer som utfører jobben. Men det er jo ikke noe de lokale politikerne rår med, sier Olsen.