UP425 så langt.

I september i fjor ble den lokale UP-patruljen opprettet i vårt politidistirkt. Den har navnet UP425.

Den har i tillegg til trafikksikkerhetsarbeid vært en del av den totale beredskapen og har rykket ut på mange ulike oppdrag, både med og uten bevæpning. Det har gjort at publikum har fått en bedre politidekning og at lokalt politi har fått bistand til akutte oppdrag når UP425 har vært tilgjengelig, opplyses det om på facebook-siden til det lokale politiet.

Det er vanskelig å måle gevinsten patruljen har gitt i form av trafikksikkerhet, men den har stanset og kontrollert 6000 bilførere.

Patruljen har beslaglagt 71 førerkort på grunn av rus, hastighet og farlig adferd på våre veier. I tillegg har den utstedt ca. 300 forenklede forelegg (bøter) og et femtitalls gebyr.