Venneforeninga kjøpte hytta av Statskog i høst, og har brukt vinteren på rydding, vasking og klargjøring både av bygninger og inventar. Foreninga ble stiftet da den lille hytta i Urvatnet naturreservat ble lagt ut for salg høsten 2015, og det er rundt 20 eiere som sammen har bidratt med kjøpesummen på 115 000 kroner. En av dem er Gaute R. Dahl.

- Hvorfor gjør dere dette?

- Naturvernforbundet er en av eierne, samt private som har brukt området i mange år og ønsker at flere skal få muligheten. Vårt mål er at folk skal få adgang til å drive friluftsliv her, samtidig som kulturhistorien og naturverdiene rundt Urvatnet ivaretas, sier Dahl.

Ønsker flere eiere

Under åpninga lørdag fjernes låsen, og hytta stilles åpen til disposisjon for alle. Det blir ei selvbetjeningshytte med elektronisk betalingsløsning. Båt, kano og garn blir også tilgjengelig.

- Statskog ønsker at det skal fiskes mye i Urvatnet, slik at vi kan få opp størrelsen og kvaliteten på fisken. Vi håper derfor folk vil bruke området aktivt både til mosjon og fiske, sier Dahl.

Hytta har stått på stedet siden omlag år 1900, og har lenge vært eid av staten. Nå håper venneforeninga at flere vil sikre seg eierandeler og føle ansvar både for bruk og vedlikehold av stedet.

- Vi har fått støtte fra Meldal kommune og kjøpt solcellepanel. Det er mye som kan gjøres med hytta. Vi vil at så mange som mulig skal føle eierskap til plassen, sier han.

Fiske og skipsdåp

På åpningsdagen vil NRK være til stede for å filme til Norge Rundt, og det blir et variert program med natursti, omvisning, skipsdåp og garntrekking med fordeling av fangsten.

- Vi har tatt sjansen på å love at det blir fangst. Vi har garn der, og et ønske om at det skal fiskes hardt. Så da setter vi i gang allerede lørdag, sier Dahl.

- Men skipsdåp, hva innebærer det?

- Det er en kano som vi skal døpe, som skal ligge i Urvatnet til fri benyttelse.

Det blir en liten seremoni som markerer at den tidligere stengte hytta blir åpnet for folket. Og det blir et stort kvistbål for å rydde den gamle åkermarka.