Styret i Orkla fellesforvalting har vedtatt følgende fiskeregler i elva Orkla for 2017:

Les også: Sondre sa farvel til Orkla

* Sesong: 1. juni – 31. august

* All hunnlaks fredes

* All sjøørret fredes

* Døgnkvote: 1 laks

* Ukeskvote: 2 laks

* Sesongkvote:4 laks, hvorav maks 1 (hannlaks) kan være over 80

* Alle fiskere skal registrere seg

PS! Orkla går gjennom kommunene Orkdal, Meldal og Rennebu.