De som blir valgt, må se lengre enn sin egen nesetipp

foto