Fikk en muntlig reprimande etter aggressiv kjøring

foto