Sju søknader om tilskudd - like mange avslag

foto