Å benytte seg av tiltakslista blir sett på som siste utvei

foto