Restauranteiere måtte stenge dørene etter strenge tiltak. Samtidig ble det gjort oppsiktsvekkende funn

foto