Fant fire femliterskanner med brungul væske: – Jeg måtte brekke meg