Mangler et sted å være: — Det er ikke så mye velvilje, og det er veldig synd

foto