Boligbygging på Skeiet: Kan bli nødt til å velge ny drikkevannskilde