Stor utfordring med barnehageplasser i sentrum - må trolig sette opp brakker: - Vi har det travelt