Sør-Trøndelags redaksjonelle årsrapport 2022

Foto: Ola Marius Rise / ST

2022 ble året da vi endelig kunne si farvel til koronaen.