Har fått 350 000 kroner til å sikre skoleveien til ungene