Skal vedta oppstart: Vil ha skolestruktur inn i ny plan