Flyktet fra hjemlandet: - Vil bli værende i Snillfjord