Arbeidet med Orklaparken Sør er delvis finansiert - dette er planen