Selv om diagnosen kom som et sjokk: – En herligere person finnes ikke