Har sendt ut to gule farevarsel for store deler av Trøndelag