Har sendt ut både gult og oransje farevarsel: - Kan få store konsekvenser