Noah: - Merkelig at rovdyr som tar beitedyr stadig får oppslag i mediene