Ber skoler og barnehager unngå tur i «bjørneland»

foto