Klarsignal fra geologene: - Veien ryddes og åpnes i løpet av kvelden

Kvamsveien mellom Storås og Meldal ble utsatt for ras under uværet Gyda. Foto: Jan Are Melgård