Klarsignal fra geologene: - Veien ryddes og åpnes i løpet av kvelden

foto