Ti smittede på sju dager: – Det er registrert tre adskilte smitteklynger

foto