Sterke reaksjoner på at gamle ærverdige trær felles