Grasbrann ute av kontroll antente trønderlån

foto