I løpet av høsten skal det være avklart hvem som får etablere seg på Laksøra. Foto: Catharina Morken

I det siste formannskapsmøtet i Orkdal, som ble avholdt tirsdag 20. juni, drøftet man de framtidige reguleringsbestemmelsene for Laksøra.

Rådmannen hadde foreslått at forretninger må ha et minimumsareal på 1500 kvadratmeter. Politikerne økte denne grensa til 2000 kvadratmeter.

Det ble i møtet presisert at dette gjelder for butikkflate, og at lager og andre tilstøtende rom kommer i tillegg.

Kun butikklokale?

I et intervju med ST etter møtet, bekreftet plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll at det kun er snakk om den rene butikkflata når det gjelder kvadratmetergrensa.

På bakgrunn av dette konkluderte ST med at det bare var en teorietisk mulighet for dagligvareforretninger på Laksøra. Vi viste til at de to største dagligvareforretningene (som ikke er i senter) i Orkdal i dag, Coop Extra Fannrem og Rema 1000 på Bårdshaug, har et butikkareal på henholdsvis 1700 og 1500 kvadratmeter.

Politikerne avgjør

I ettertid er det oppstått usikkerhet rundt dette. I en epost til ST viser Ingrid Voll til følgende klargjøring fra saksbehandler Ingvill Kanestrøm:

«Intensjonen med planforslaget er at det skal være et minimumskrav per virksomhet og da alt areal virksomheten krever for sin etablering.»

- Men er det ikke politikerne som tilsyvende og sist avgjør dette, Voll? Om et flertall ønsker at grensa på 2000 kvadratmeter kun skal omfatte butikkflate, så blir det vel slik?

- Jo, det blir det. Dette vil nok bli drøftet under sluttbehandlinga av planen.

Planen skal endelig vedtas i november.