Forfatter Bjørn-Erik Hanssen kom til Orkdal folkebibliotek for å fortelle om sin egen bok «Glamour for Goebbels» som handler om den vakre og begavede skuespilleren Kirsten Heiberg (f. 1907– d. 1976) som dro til Wien i 1937, 30 år gammel, for å spille i en operette. Her møtte hun den tyske filmkomponisten Franz Grothe som hun giftet seg med bare et par måneder senere.

For det tredje riket

Grothe var nazist, og paret bosatte seg i Berlin hvor de ble stjerner i den tyske filmindustrien som var styrt av propagandaminister Joseph Goebells. Her fikk Kirsten Heiberg flere store roller og var en populær skuespillerinne og sangerinne i Det tredje rike under andre verdenskrig.

Fire dager før kapitulasjonen forlot Heiberg Tyskland. I 1951 kom hun til Norge hvor hun ble «the leading lady» ved Trøndelag Teater til tross for sin noe svartflekkete fortid fra krigens dager. Det hører til historien at tidligere teatersjef ved Trøndelag Teater, Henry Gleditsch, ble henrettet av tyskerne ti år tidligere.

Gåten Heiberg

Boka «Glamour for Goebbels» av Bjørn-Erik Hansen er ei dramatisk historie fra andre verdenskrig om en kunstner som høster laurbær hos fienden i nazi-Tyskland for så å vende hjem og høste nye laurbær her hjemme. Det store spørsmålet er hvem Kirsten Heiberg var? Var hun et verktøy for nazistene? Og hvordan var det i det hele tatt mulig for en norsk skuespiller som gjorde karriere i nazi-Tyskland under krigen, å vende hjem for å gjøre karriere i et norsk teaterhus?

Hva er sannheten?

Kirsten Heiberg ble aldri stilt til ansvar for å ha latt seg bruke i nazistisk propaganda. Boka reiser spørsmål om hvilket ansvar kunstnere har i forhold til den sosiale og politiske sammenhengen de inngår i. Den reiser også spørsmål om hva som er sannheten om en person. Man finner mange svar i arkivene, men også arkivene har sine begrensninger.

Les mer i ST på papir torsdag 16. april.