Heltidsprosjekt løser stor utfordring: Får mer enn 50 flere årsverk

foto