Avvikler 22 år gammel strømprisgaranti: Vet ikke hvordan det slår ut på regninga