Slaktet modellen i formannskapet: – Trist at ansatte i Vegvesenet opptrer på denne måten