Hun beskriver seg selv som hjernevasket, og at hun aldri har vært god nok. Nina etterlyser mer åpenhet om psykiske lidelser

foto