Ruster opp gang- og sykkelvei

Asfalten på gang- og sykkelbanen fra HOB Verkstedsenter er fjernet. Foto John M. Myrhaug