Innfører Helseplattformen som planlagt: – Blir stadig betrygget

foto