Kom på uanmeldt tilsyn: 20 dyr hadde dødd. Resten skal ha vært møkkete, magre og vassa i møkkete vann