Får ikke bygge villa i strandsona: Staten sier endelig nei