Ønsker å skape liv for tettstedet: – Fin mulighet til å komme seg ut

foto