Frykter at en av landets største grunneiere «tar fra dem» skogen: - Økt fare for skred og utglidninger