Svindlet Nav for over 240 000 kroner - visste hva han gjorde