Jan Peder var én av to som ikke signerte avtalen: - Jeg er enda mer overbevist om at dette er feil