Endret omdiskutert forslag, men mye er fortsatt uklart: - Vi har ikke sprettet champagnen