- Det er hinsides all fornuft, men det skjer dessverre for ofte

foto