Slik vil det ikke se ut under Kulturvøkku i år - men det blir arrangementer

foto