Marte Mona

Spørsmålet som ble reist var hvordan de tradisjonelle avisenemøter nye og nettbaserte ultralokale aviser. Forholdet mellom avisaSør-Trøndelag og nettstedet til Orkanger Vel kom til å dominere debatten, slikat sjøl nettgründer Tore Strømøy, kjent som Tore på sporet, kom i skyggen.

Kringstad fortalte om sitt engasjement for stedsutvikling, og athan gjennom nettstedet vil påvirke avisa til å skrive om saker han er opptattav, men opplever at motivene hans blir mistenkeliggjort. Samtidig beskyldte hanST for naivitet og mangel på profesjonell distanse, for eksempel når deintervjuer stortingsmann og idrettstopp Jorodd Asphjell. Morken tok igjen.

– Orkanger Vel henter fakta fra brev og politiske dokumenter, ogsetter det inn i en kontekst som skaper et bilde av hva som er fakta ogrealiteter. Orkanger Vel velger fakta som viser at Orkanger er offeret, ogresten av kommunen er vinnere. Og at politikerne bruker makta si til å gjøreOrkanger til offer. Det skaper motsetninger og bidrar til å skape ufred. Detbevisste utvalget av fakta skaper et nyhetsbilde som Hans Kringstad og OrkangerVel har som agenda. Det kaller jeg ikke journalistikk.

Kringstad på sin side hevder at det han driver med tvert i moter definisjonen på journalistikk.

– Formålet mitt er å skape journalistikk i Orkdal. Det erpressens samfunnsoppdrag, å få meningsutvekslinger fram i dagen, sa Kringstad.