Treffsted for bønder

Malin Sæther er en av initiativtakerne til bondenettverket. Bildet er tatt i en annen sammenheng.