Mange vil nok hevde at denne saken begynner å bli en farse. Og for de som ikke vet hva ordet farse betyr, så er definisjonen: komisk teater.

Det var i desember 2015 at det første raset gikk ved eiendommen til Katrine Brun, som er bosatt ved fylkesvei 709 mellom Eggkleiva og Venn i Skaun. Jord og steinmasser raste ut i fylkesveien, og problemet ble løst midlertidg ved at Statens vegvesen satte opp ei markeringskjegle, slik at bilistene ikke skulle kjøre inn i massene. I etterkant av dette raset uttalte Statens vegvesen at man måtte vente til våren før man fikk sikret stedet mot nye ras.

Les også: Opprørt ordfører

Nytt ras

Våren og sommeren 2016 kom og gikk. Det eneste man fikk gjort var å sette opp noe som skulle fungere som et sikringsgjerde på raskanten. I desember gikk det et nytt ras på akkurat samme stede, og i dag henger dette sikringsgjerdet i løse lufta. Problemet ble nok en gang løst ved å sette opp ei markeringskjegle som markerer innsnevring av veibanen.

- Det er ikke bestemt hva vi skal gjøre, men vi jobber med saken, uttalte Bjørn Erik Storstein hos Statens vegvesen i etterkant av det nye raset.

- Utrivelig

Etter hvert ble det kjent at Statens vegvesen har jobbet med to løsninger: Det ene alternativet går ut på kjøpe ut huseier Brun og skaffe familien en erstatningsbolig. Det andre alternativet er å sette iverk avbøtende tiltak som sikrer skrenten fra tomta og ned på veien mot nye ras. ST har siden vært i kontakt med Statens vegvesen gjentatte ganger, og fått svar tilbake om at det jobbes med saken og at man har som mål å finne ei løsning raskt.

- Jeg må ut hver morgen og se at sikringsgjerdet står der eller om det har rast ut. Det er utrivelig, sa huseier Kathrine Brun til ST i april.

Juridisk betraktning

Den 23. mai uttaler veisjef i Sør-Trøndelag, Eva Solvi, til ST at det gjenstår å få gjennomført geotekniske undersøkelser før man kan konkludere endelig rundt hva som må gjøres på stedet. Samtidig uttaler Solvi at dette arbeidet er i gang, og at en konklusjon vil foreligge «veldig snart».

Da ST tar kontakt med vegsjefen på nytt onsdag denne uka, halvannet år etter at det første raset gikk og vegvesenet varslet at saken hadde høyeste prioritet og at ei løsning ville foreligge raskt, sier Solvi at veivesenet nå er blitt usikre på om det er Statens vegvesen og fylkeskommunen som har ansvaret for å sikre rasstedet.

- Det har dukket opp usikkerhet om raset faktisk skyldes veien og om det i hele tatt er vårt ansvar å sikre raset. Derfor har jeg bedt om en juridisk betraktning for å finne ut om hvem som er ansvarlig. Vi må få utredet dette spørsmålet før vi kan bestemme oss for hva som skal gjøres på stedet, sier Solvi.

Beklager tidsbruken

- Men raskanten ligger bare halvannen meter fra veikanten. Er det ikke slik at veivesenet «eier» et visst antall meter fra veikanten?

- Jo, noen steder er det slik, andre steder eier vi bare fram til akkurat i veikanten. Og det er det vi må finne ut av her.

- Nå har dere hatt halvannet år på dere til å finne ut både hvem som eier grunnen og hva som må til for å løse problemet, og så dukker dette spørsmålet opp nå. Er det godt nok?

- Det er virkelig beklagelig at det har tatt så lang tid. Men så lenge det er ulike oppfatninger rundt hvem som har ansvaret, så må vi få utredet det før vi kan gå videre.

Spørsmål om penger

- Dette området har vært et problemområde i mange år. Omtrent halve veistrekningen langs boligtomta er sikret med steingabioner og fjellbolter av Statens vegvesen for mange år siden, noe man skulle tro slår fast at veivesenet faktisk er ansvarlig. Hvordan kan det ha seg at det har dukket opp usikkerhet nå rundt veivesenets ansvar og eierskap langs veien som går videre forbi tomta - der hvor det nå har rast? Er eierskapet blitt endret?

- Nei, men vi må forsikre oss om at det er vi som er grunneiere på rasstedet.

- Når blir det avklart?

- Jeg håper vi vil finne svar på det før ferien.

- Hvis dere konkluderer med at det er deres ansvar, vil det da skje utbedring raskt?

- Det kan jeg ikke svar på. Det kan være snakk om innløsing av bolighus eller andre kostbare tiltak. Spørsmålet vil bli om vi eventuelt har pengene som skal til for å løse problemet, sier vegsjefen, halvannet år etter at det første raset gikk.

Anders.Morken@avisa-st.no

952 52 261