Snillfjord

Et enstemmig kommunestyre i Snillfjord vedtatt å tilby Birger Hellan jobber som rådmann i kommunen. Hellan er rådmann i Rennebu.

Tolv personer søkte på jobben etter at Arild Risvik sa opp stillinga si. Disse er:

Kjell Øyvind Arntzen, 61 år, arbeidssøker

Helge Klungland, 54 år, prorektor NTNU

Roar Arne Reinhaug, 55 år, økonomsjef

John Stene, 56 år, rådgiver

Birger Hellan, 63 år, rådmann

Rasmus Hugdahl, 50 år, administrasjonssjef

Erik Wammer, 46 år, seksjonsleder

Ivar Hauff, 67 år, arbeidssøker

Tom Haarsaker, 51 år, arbeidssøker

Lars Erik Moxness, 64 år, juridisk rådgiver

Geir Inge Roel, 44 år, ingeniør/leder

Laurits Thomas Rasmussen, 36 år, arbeidssøker