- Det vil være klokt av ordføreren og de andre i posisjon å høre med dem som er berørt. Det blir for dumt hvis det skal sitte ni stykker å stemme for en nedleggelse, når de ikke har tilknytning til skolen, mens åtte som sogner til skolen stemmer imot. Flertallsdiktatur kalles det, sier Fremstad.

I rapporten fra Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) står det at RO ofte opplever motsetninger mellom sentrum og periferi i kommuner, og at dette oppleves ekstra sterkt i Agdenes. «Mange viser i intervjuene til en polarisering av et ytre og et indre i spørsmål om utvikling, prioriteringer og generell politikk».

- For meg er dette et tydelig signal om at Lysheim skole bør bestå. Det er nemlig ingen som er tjent med å få elever fra 4. til 7. trinn over til Lensvik med en bråte misfornøyde foreldre, sier Fremstad.

Les også: Legger ikke fram tilråding til skolestruktur

«Oss og dem»

- Er du redd flertallsgruppa vil foreslå nedleggelse?

- Hvis det forslaget kommer, vil i alle fall polariseringa politisk også bli total! Det er uheldig når vi skal gå samlet inn i Orkland, og bør være sammen til det beste for regionen vår. Hvis de prøver å legge oss ned, gjøre det vanskelig å bo i ytre Agdenes, ser jeg i alle fall ingen grunn til at vi skal gjøre det enklere for dem. De må lære å bruke penger også andre steder i kommunen enn i sentrum. Hvis Lensvik skal ha håp om å ha fotballag, håndballag og slike ting framover, må de satse på det naturlige nedslagsfeltet sitt. Hvis ikke vil hallen og idrettsbanen bli stående ubrukt, sier Fremstad.

- Sier du at dere slutter å sende ungene til idrettsaktiviteter i Lensvik hvis det blir flertatt for å legge ned Lysheim skole?

- Det er lett for oss å sende ungene til Ørlandet i stedet, ja. Der har vi et lettere tilgjengelig og bedre tilbud, men vi har valgt å bruke egen kommunen så langt.

- Må drive hele kommunen

- Hva kommer ditt parti til å foreslå i møtet?

- At skolen skal bestå i dagens form, og at det trengs en ny barnehage. Det er forholdene ved Mølnbukt barnehage som bør tas tak i først. Lærerne på Lysheim mener skolen er i god teknisk stand, og at det er fullt forsvarlig å drive videre i mange år uten renovering. Det blir dyrt å integrere barnehagen i skolen, da det vil kreve ombygging etter dagens standard. Vi må kunne bruke penger på barnehage i ytre, når vi bruker penger på en garasje ved idrettsbanen i Lensvik. Skal vi drive hele kommunen, eller skal vi drive bare sentrum? Vi må stå sammen for å bli en sterk del av Orkland, og promotere kommunen opp mot Fosen og kampflybasen, sier Fremstad.

- Snakker dere med andre for å få flertall for deres syn i kommunestyret?

- Jeg har tenkt å snakke med medlemmene både i opposisjon og i posisjon, siden dette er en sak uten innstilling. Det er lurt å opptre samlende og høre med alle om deres meninger, bekymringer og poeng, sier han.

ingrid.hultgreen@avisa-st.no

958 39 535