Viser til Sør-Trøndelag lørdag 10. juni , der journalist Anders Aasegg Morken skriver om – «Millionsskader på Forve bru» , og at brua planlegges stengt i 5-6 uker i starten av august, grunnet omfattende renovering.

Anders A. Morken refererer seksjonsleder hos Statens Vegvesen, Arne Iversen, som uttaler at det allerede kommende uke vil bli gjennomført avbøtende tiltak i påvente av omfattende renovering av Forve bru.

Les også: Forve bru må stenges i seks uker

Statens Vegvesen har ikke full oversikt over hvor omfattende skadene er på betongen. Men det er snakk om et millionbeløp – kanskje 4-5 millioner, ennå usikkert.

I artikkelen vises det også til leder for komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug (KRF), som er svært lite glad for skadene som nå avdekkes. Hun er overrasket for at såpass omfattende skader på Forve bru avdekkes, kort tid etter at fylket tok over ansvaret fra Staten. Leder Karin Bjørkhaug ønsker en skikkelig kartlegging av tilstanden av brua, slik at man ikke ender opp med å få ei «kostnadsbombe» i fanget.

Problematikken rundt betongen, rekkverket og livsfarlig ferdsel for fotgjengere over Forve bru skriver seg langt tilbake, og er ikke noe som har kommet for - «dagens lys» etter at fylket tok over som øverste ansvarlig.

I 2020 får vi en ny kommune – Orkland - bestående av Meldal, Orkdal, Snillfjord og Agdenes. Jeg håper at politikere i disse 4 kommuner vil ta opp saken Forve bru på sin dagsorden ved neste gruppemøte i sitt eget parti.

* Hvilke tanker har de gjort seg om Forve bru de siste 10 åra?

* Hvor lenge er det egentlig nødvendig å vente med å bygge ei ny bil- og sykkelbru over Orkla ?

* Vil en kostnad for fylket på 4-5 millioner i august være klokt da det allerede foreligger planer for både en ny bil- sykkelbru fra 2012 for nye Forve bru?

Etter at nye E-39 ble omlagt, ble det omsider gjort noe med brua nede ved Amfi over Orkla. Her har det blitt flotte forhold både for mjuke trafikanter og biler og tungtransport i dag. Noe som bør være en god modell, for ny bru ved Best-stasjonen ved Fannrem og Orkla.

Er det politisk og økonomisk klokt å investere 4-5 millioner med og reparere omfattende skader på Forve bru? Da det trengs både ei ny bil- og sykkelbru over Orkla. Planer for nye Forve bru foreligger allerede, men har av en eller annen grunn blitt lagt i skuffen inntil videre.

Hver skoledag skysses skolebarn over Forve bru til både Grøtte skole og ned til Orkdal videregående skole, barn som bor i Hemneveien og oppover mot Torshus folkehøgskole, på grunn av farlige trafikkforhold for mjuke trafikanter. I tillegg kjører foreldre sine håpefulle til og fra diverse fritidsaktiviteter på ettermiddag og kveldstid.

Med en ny bil- og sykkelbru vil disse barna lett kunne ta seg ned til både Grøtte skole, Orkdal videregående skole og Orkanger sentrum både syklende og gående, noe som vil fremme deres folkehelse resten av deres liv. Samt at vi unngår skyssutgifter til fylket, dvs. penger spart er penger tjent.

Alle som bor på den andre sida av Orkla vil oppleve et kvalitativt bedre livstilbud når ny bil- og sykkebru kommer, og de kan da lett ta seg både ned til den fantastiske flotte Orklaparken for å rekrere, og til Fannrem sentrum, hvor de kan benytte seg av dagens næringstilbud. Vil de sykle eller gå ned til småbyen Orkanger er også dette en fin mulighet.

Jeg utfordrer dagens folkevalgte i de fire kommuner til å diskutere Forve bru sin framtid snarlig , for å komme fram til gode løsninger som vil både være fornuftig økonomisk og samfunnsmessig. De politiske partier er allerede godt i gang med å slutte seg sammen, til samlende partier for de fire kommuner, og der vil Forve bru være en naturlig sak og ta opp. Vi har i tillegg folkevalgte som sitter både innefor fylke- og storting. Også de bør kjenne sin «besøkelsestid» FØR arbeidet med nye Forve bru blir igangsatt.

Jeg har bodd i Orkdal i 23 år, og er fascinert over at Forve bru er akkurat likedan i dag, som da jeg flyttet hit i 1994. Som trimmer krysser jeg brua til tider, noe som jeg synes er direkte farlig, jeg er ikke så brei om baken, men føler at jeg nesten må ha halve kroppen med venstre hånda utover rekkverket, delvis når jeg går over brua i dag. Med biler rundt er dette helt «hustre og skremmende».

For barn er det helt uaktuelt å krysse denne brua før de har nådd en viss alder, tenker jeg. Noe som er helt forferdelig - arbeidet med ny bru bare MÅ igangsettes så raskt som overhode mulig. Det er ingen grunn til å vente, penger er det, bare en vet å disponere de på god måte.

Siri Belsvik

«Forskremt trimmer og bilist over Forve bru